Minha foto

Sou o tipo de pessoa incansável. Faço de tudo o tempo todo e gosto de construir resultados. Locutor, apresentador, colunista, escritor e defensor da língua alemã Hunsrickisch, apaixonado pela música alemã e pela culinária, tenho por hobby cozinhar, pintar quadros a óleo e tocar contrabaixo. Eletrotécnico de carreira, me aposentei nesta profissão, e agora, além de manter ainda minha oficina eletrônica trabalho como voiceover internacional em e-learnings e wbt. Amo tudo o que faço.

terça-feira, 2 de dezembro de 2008

◘ HIN UN HEA / ÁUSTRUCKE UN GESETSA

Atendendo às votações feitas na enquete, trago para vocês diversas expressõe típicas do dia-a-dia do descendente Hunsricker de nossa região. Façam bom proveito!


ÁUSTRUCKE UN GESETSA

Wea fon uns wo bissie de daitsch fachteed hot net chon allsmo én gesetsie oda en áustruck gehead? Wenn ma ted di all baisamma chraive khent en buch ofsetse. Un di hêad ma iore un tóohe, un bekêmmad sich net fa di ofchraive fa di sich in di posteritet halle. So, hon ich phó áustrucke un gesetsa samma geschrib. In dem artikell kent dea sihn wi tiif di Hunsricka gesetsa sin:
Fa di wo imma tsum fôaschain komme wolle:
"Di nóme fon de keke find ma in alla eke."
Fa wenn iemand net luste hot fa chaffe gehn:
"Faulhéd chterkt di knie un di fiisse. Árbaite macht das leewe siissa!"
Fa wea áilich is:
"Rechta drai tóohe gerrit alls ene galopt!"
Fa di wo net genn chaffe:
"Fill lache un wênich mache, sin baisamma wi de pabba un di mamma."
Fa di wo wolle ima en vantóoje sich hebe:
"Rechta gud gang als chlecht gefóo."
Fa di wo wolle ima das letste wótt honn:
"Wotsle un pléen gebe nohre gud wenn se gescheelt wérre!"
Fa di êngstiche:
"Chlechte novitse komme nii tsu fuus!"
Fa di grosódiche:
"Net alles was blinkt is gold!"
Fa de wo ene fêela gemacht hot:
"Lie un baichte is es laichte; Wôachéd un engste sin di chlemste."
Fa ene echte mann sen, brauchst:
"Du brauchst ene hóon im tippe, ene tach iwa di rippe,
En fróo wo dich in gute laune hellt.
Du brauchst gasolin im tank, en kist bia in dem ais chrang.
Un en hand foll gléen geld."
En abaklóbung:
"Wain un bia das roth ich dea. Bia un wain, loss das senn."
Fa dickkôppiche:
"Di lintse wo sen se? Im tippe, di hoppe, di koche drai woche
un sen ima noch so hat wi ene knoche!"
fa de fiile chtaia:
"So wenich millich un so billich; so fill chtaia un so taia!"
Fa di êngebiltne:
"Filles lób, wenich milhe!"
"Wo meh raicha, so meh graischt'a!"
"Wo meh chuldich, so meh únngedultich!"
"Aichne lob chtinkt!"
"Ratsel risend chédel in de hoa, faschteckeld ene chtia hinna'm toa."
Fa di hínnawetsiche:
"Di chtíngiste féts wérre ima una de deck geloss!"
"Di Gottes chrift hot kéen chtift!"
"Fa se chtohle brauch ma nohre en frai hand honn."
Fa estimulire:
"Di chwíirichkhéde sen nii gressa als unsa pléen."
Fa kômische phêacha:
"Ieda tipche hot sain têckellche."
Fa etwas wo fackhêad léeft:
"Do chtehn ma mit unsa bráide fiis un enge chuuhe!"
En gesets iwa gastlichkhéd:
"Gutes renn un chlechtes raus sen lefitte in main haus!"
Iwa de koniak:
"Das wéremste ieckche is ima das koniekche."
Fa wea móinds frii ufchtaid:
"Móindes chtunn hot gold gefunn."
Abaklóbung fa wenn es chon phó tóohe gerrehnd hot:
"Wenn du ôwend's siih'st di sonn unnagehn is moie sich es wetta chehn!"
Fa di faule:
"Ma fahungad nohre wenn ma tsu faul is fa es maul uf mache fa se esse!"
Fa etwas wo laicht is:
"Bolache un Olina find ma in alla esquina!"
Fa di khenna wenn si iwa es esse reclamire:
"Wenn es máissie sat is, is das mehl bitta!"
Fa etwas wo fackead geht:
"Wenn du ménn'st du hesst das glick, tsied de fisch di angel tsurrick."
Iwa ene naie wunna:
"Ma wett alt wi en khúu un lénnt imma noch was da tsu!"

Nenhum comentário:

Postar um comentário